កសាងអនាគតរបស់អស់លោកអ្នកជាមួយប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង

ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដ៏ធំជាងគេ និងគួរឱ្យទុកចិត្តបានបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា

loud effect
executive team

ជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលអស់លោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន

ជិត 1200 អតិថិជនសកម្ម

មានបទពិសោធន៍ខាងជំនាញឧស្សាហកម្មដែលមានរយៈពេល 10 ឆ្នាំ

Awards and Recognitions

retail banking awards
Cambodia 2023 best digital bank award
2023 SME finance gold award
Cambodia 2023 best corporate governance bank awards
Client protection certification gold level of achievement

សេវាកម្មរបស់យើង

អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីដែលជឿទុកចិត្តនៅកម្ពុជា

កម្ចីអាជីវកម្ម

សេវាកម្មកម្ចីអាជីវកម្មគឺជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់អ្នកដើម្បីពង្រីក បង្កើតថ្មី ឬ គ្រាន់តែត្រូវការការជំរុញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ឥណទានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់បញ្ហា ប្រឈម និងតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម។

ប្រាក់កម្ចីគេហដ្ឋាន

យើងផ្តល់អាទិភាពដល់ដំណើរការទិញផ្ទះមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីធានាថាអ្នកកាន់តែខិតទៅជិតកូនសោរទៅកាន់ផ្ទះថ្មីរបស់អស់លោកអ្នក

ប្រាក់កម្ចីរថយន្ត

សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីទិញរថយន្តរបស់យើងជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវអស់លោកអ្នកឱ្យទៅជាម្ចាស់យាន យន្តដែលអស់លោកអ្នកតែងតែប្រាថ្នាចង់បាន។

ប្រាក់កម្ចីកសិកម្ម

សេវាកម្មកម្ចីកសិកម្មរបស់យើងមានគោលបំណងរៀបចំឡើងជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រដល់កសិករ និងអាជីវកម្មកសិកម្ម

ប្រាក់កម្ចីរហ័ស

ជាមួយនឹងកម្ចីរហ័ស អ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំដំណើរការក្នុងការអនុម័តយូរនោះទេ។

ជំហានងាយៗទាំង៣ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី

មានការផ្តល់ជូននូវកម្ចីជាច្រើនប្រភេទ ជ្រើសរើសកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីទៅតាមតម្រូវការរបស់ អស់លោកអ្នក នៅប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។ 

loan conversation
business owner
balance of loan amount
loud effect

អតិថិជនរបស់យើងមានភាពរីករាយ

មានភាពពេញចិត្ត 98% និងត្រឡប់មកវិញដោយភាពជោគជ័យ 70%

នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្មែររុងរឿង យើងខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះអតិថិជនដែលមានទំនុកចិត្ត និងជឿកជាក់មកលើយើង។ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺចំនួនអតិថិជន 98% បានបង្ហាញពីការ ពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀត 70% នៃអតិថិជន របស់យើងឱ្យតម្លៃដល់ភាពជាដៃគូរបស់យើងខ្លាំងណាស់ ដែលពួកគេបានជ្រើសរើសត្រឡប់មក រកយើងវិញ។ វាជាសក្ខីភាពមួយចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តឥតងាករេរបស់យើងក្នុងការបម្រើសេចក្តីត្រូវ

0

សកម្ម
អតិថិជន

0 M

សរុប
ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

គណនាប្រាក់កម្ចីរបស់អស់លោកអ្នក។

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

រយៈពេលកម្ចី
ចំនួនប្រាក់កម្ចី
$
អត្រាការប្រាក់
%
រយៈពេលកម្ចី
@example.com
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
សរុបទឹកប្រាក់ចំនួន

ចំនួនប្រាក់បង់រំលោះប្រចាំខែស្មើនឹង
ការប្រាក់ដែលត្រូវបង់
  • ចំនួនប្រាក់បង់រំលោះប្រចាំខែស្មើនឹង (ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់)
  • ការប្រាក់ដែលត្រូវបង់
  • រយៈពេលកម្ចី
  • ចំនួនប្រាក់បង់រំលោះប្រចាំខែរបស់អ្នក ស្មើនឹង
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីល្អបំផុត និងគួរឱ្យទុកចិត្តបាននៅលើទីផ្សារ

get money

អត្រាអនុម័ត 99%

យើងផ្តល់លទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអនុម័តប្រាក់កម្ចីសម្រាប់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទ។

money bag

អត្រាការប្រាក់ទាបបំផុត។

យើងផ្តល់អត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតក្នុងក្រុង!

money bag icon

បរិមាណប្រាក់កម្ចីមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

យើងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងច្រើនដល់អាជីវកម្ម។

get money

មិនចាំបាច់មានអ្នកធានាទេ។

កម្ចាត់កម្មវិធីកម្ចីស្មុគស្មាញ និងអ្នកធានា!

money bag

ការអនុម័តរហ័ស

យើងសន្យាថានឹងមានការអនុម័តលឿនសម្រាប់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទ។

money bag

កម្មវិធីសាមញ្ញ

ជាមួយនឹងជំហានសាមញ្ញមួយចំនួន អ្នកនឹងអាចស្នើសុំកម្ចីពីយើង!

អំពីពួកយើង

ហេតុអ្វីបានជាអស់លោកអ្នកគួរតែទុកចិត្តលើប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង?

0

អតិថិជនសកម្ម

យើងមានអតិថិជនសកម្មជាង 1200 យើងជួយអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមជាង 300 ឱ្យទទួលបាន ជោគជ័យក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគ

0 M

ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី

យើងបានអនុម័តប្រាក់កម្ចីច្រើនជាង $20 លានដុល្លារសម្រាប់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទ។ 

ទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្ល

ទទួលបានការយល់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយប្រាក់កម្ចី និងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អប្រសើរនិងសមស្របទៅនឹងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

0 +

ដែលមានអតិថិជនសរុប 200នាក់ជាង

0 +

ដែលមានអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសរុប 40នាក់ជាង

ទំនាក់ទំនង

ទំហំការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង។

យើងផ្តល់សេវាកម្មទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។

ជាមួយនឹងទីផ្សារជាង 10 ឆ្នាំ យើងនាំមកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ 

ការរុករក

© 2013-2024 All Rights Reserved by khmerprosperityloan.com