អំពី​ពួក​យើង

ពួកយើងមានបេសកម្មក្នុងការសន្យាថានឹងកសាងអនាគតរបស់លោកអ្នកអោយបបានល្អប្រសើរឡើង។

ដំណើរ​ដែល​ចាប់​ផ្ដើម​ដោយ​ការ​សន្យាមួយក្នុងគោលបំំណងក្នុងការ​កសាង​អនាគត​របស់លោក​អ្នក។

get loan together

*សូមស្វាគមន៍មកកាន់សេវាកម្ម ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។ពួកយើងមិនមែនគ្រាន់តែជាសេវាកម្ចីដូចសេវាកម្មកម្ចីផ្សេងទៀតនោះទេ ពួកយើងគឺជាគ្រួសារមួយដែលផ្តោតលើការលះបង់ក្នុងការការជួយសម្រេចនូវក្តីស្រមៃ។ ពីសហគ្រិនក្នុងស្រុកដែលក្តីស្រមៃដ៏ធំសម្រាប់លការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ជីវិតបុគ្គល ក្នុងគោលដៅផ្គត់ផ្គង់គាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើន ក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីម្តងក្នុងពេលតែមួយ។

 

ដំណើររបស់យើងបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំ 2013។ ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរនេះ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យក្នុងការបន្សល់ទុកនូវកេរ្តិ៏ដំណែរមួយ ដែលមានភាពវិជ្ជមាន ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពួកយើងក៏បានសង្កេតយល់ថា អ្វីដែលសំខាន់មិនមានជាប្រាក់កម្ចីតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជាមនុស្ស ក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ និងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗរបស់ពួកគេ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ពួកយើងមិនអាចព្យាយាមផ្តល់ដំណោះស្រាយមួយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់គ្នាបាននោះទេ។ ពួកយើងផ្តល់ជូនអ្នក នូវតម្រូវដែលពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់ម្នាក់ៗ។

គោល​បំណង​របស់​យើង​គឺ​សាមញ្ញ៖ ត្រូវ​មាន​តម្លាភាព និង​រក្សា​ការ​ទំនុក​ចិត្ត​ដោយ​គ្មានភាពសង្ស័យ។ ក្រុមរបស់ពួកយើងមិនគ្រាន់តែជាក្រុមអ្នកជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះទេ ពួកគេគឺជាក្រុមការងារដែលលះបង់និងប្រាកដថាលោកអ្នកបានយល់ច្បាស់ពីប្រាក់កម្ចីរបស់លោកអ្នក: ព័ត៌មានលម្អិត ទីខ្ពស់ ទីទាប និងអ្វីផ្សេងៗគ្រប់យ៉ាង។

 

សមិទ្ធផលរបស់លោកអ្នកធ្វើឱ្យយើងចង់ឃើញការរីកចម្រើនកាន់តែប្រសើរឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ លោកអ្នកគិតចង់ធ្វើការស្នើសុំមែនទេ? យើងបានធ្វើដំណើរការមានភាពសាមញ្ញដូចជារៀន ABC ។ ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ លោកអ្នកអាចធ្វើការហៅមកកាន់ពួកយើងបាន។

 

កញ្ចីខ្មែររុងរឿងមិនមែនមានតែឈ្មោះនោះទេ ប៉ុន្តែជាការសន្យាមួយក្នុងបេសកកម្មកសាងអនាគតរបស់លោកអ្នក។ មិនថាលោកអ្នកកំពុងមានក្តីស្រមៃអំពីការរចង់សម្រេងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន ឬចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនោះទេ សូមចាំថាពួកយើងនៅជាមួយលោកអ្នក។ 

អ្នកផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីដែលល្អក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ 3 នៅកម្ពុជា
0
working space
ដែលមានក្រុមការងារដែលជាអ្នកជំនាញសេវាកម្មប្រាក់កម្ចីជាង 40 នាក់
0 +
ដែលបានបើកអាជីវកម្មជាង 10 ឆ្នាំ
0
ដែលមានអតិថិជនសកម្មជាង 120 នាក់
0
ដែលមានការផ្តល់ជូន 25 ខេត្តក្រុង
0

ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់រង្វាន់

ដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនជាង 20 លាន
0 M
crowded street

ដែលមានជំនាញផ្នែកកម្ចីអាជីវកម្ម

RECOGNITION

Milestones and Accolades

2020

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2019

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2018

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2017

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2016

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2015

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

2014 and before

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Instant account opening with a Customer On-boarding App

The First Mauritian Bank to join the GRI Community

Awards

champion icon
 • CITI BANK

  Straight-Through processing (STP) Excellence Award

 • MARCOM AWARDS

  Platinum Winner for ‘The Believers’ Campaign

 • BURJ CEO AWARDS

  Most Innovative Bank in Mauritius

 • GLOBAL BRANDS MAGAZINE

  Most Innovative Treasury Services

  Best Banking Brand in Mauritius

  Best Credit Card Rewards Program

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ជួបជាមួយក្រុមការងារអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកយើង

ទទួលបានប្រាក់កម្ចីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះ

សុវត្ថិភាព | អាចទុកចិត្តបាន | មានភាពរហ័ស

ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។

ជាមួយនឹងទីផ្សារជាង 10 ឆ្នាំ យើងនាំមកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ 

ការរុករក

© 2013-2024 All Rights Reserved by khmerprosperityloan.com