មានរហូតដល់ 2 លានដុល្លារ

បរិមាណប្រាក់កម្ចីមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

ដំណើរការពាក្យស្នើរសុំមានភាពសាមញ្ញ

តម្រូវការឯកសារសាមញ្ញៗ

ការអនុម័តរហ័ស

ការអនុម័តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការស្នើរសុំកម្ចី

ប្រាក់កម្ចីរហ័ស ​​សុវត្ថិភាព និងដែលមិនមានបញ្ហាដែលផ្តល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 7 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

ត្រូវការលុយបន្ទាន់មែនទេ? កុំបារម្ភអំពីប្រវត្តិឥណទានរបស់លោកអ្នក ពួកយើងផ្តោតលើអនាគតរបស់លោកអ្នក។ សាកល្បងជម្រើសប្រាក់កម្ចីរបស់យើង និងធានាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

1.  វាអាស្រ័យទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពសមស្រប និងតម្លៃសមរម្យ។

2.  ពួកយើងទាមទារឯកសារតិចតួចបំផុតសម្រាប់ប្រភេទកម្ចីផ្សេងៗ ហើយលោកអ្នកមិនត្រូវការមានអ្នកធានាទេ។

សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក ជាអាទិភាពរបស់ពួកយើង។

យើងតែងតែផ្តល់អាទិភាពដល់សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក។ យើងសូមធានាថាទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានការពារជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបការពារ 128 ប៊ីត។ ដើម្បីស្វែង​យល់​បន្ថែម។

សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

កម្ចីកសិកម្មគឺជាដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុឯកទេសសម្រាប់កសិករ និងអាជីវកម្មកសិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាជំនួយសម្រួលក្នុងការដាំដុះ ការពង្រីក ការទិញឧបករណ៍ និងតម្រូវការកសិកម្មផ្សេងទៀត។

ប្រាក់កម្ចីរបស់យើងត្រូវបានកែសម្រួលសម្រាប់កសិករនៅកម្ពុជា ដោយផ្តល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង និងលក្ខខណ្ឌនៃការសងដែលអាចបត់បែនបាន និងពួកយើងយល់ដឹងពីបញ្ហាដែលប្រជាកសិករប្រឈមនៅក្នុងកសិកម្មក្នុងស្រុក។

កសិករ ឬម្ចាស់អាជីវកម្មកសិផលដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនថាជាអាជីវកម្មធំ ឬអាជីវកម្មតូច គឺសុទ្ធតែអាចបំពេញពាក្យដាក់ស្នើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងបាន។ យើងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កសិកម្មចម្រុះ។

ចំនួនប្រាក់កម្ចីរបស់យើងមានច្រើនប្រភេទ ចាប់ពីពីរបីពាន់ទៅរាប់លានរៀលកម្ពុជា ដោយផ្អែកលើតម្រូវការ និងសមត្ថភាពសងបំណុលរបស់លោកអ្នក។

យើងយល់ពីវដ្ដនៃកសិកម្ម។ រយៈពេលសងត្រលប់របស់យើងមានភាពបត់បែន និងស្របតាមរដូវប្រមូលផល ដើម្បីធ្វើសម្រួលឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក។

លោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងទៀតទេ?

លោកអ្នកអាចធ្វើការសាកសួរយើងបាន។

ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។

ជាមួយនឹងទីផ្សារជាង 10 ឆ្នាំ យើងនាំមកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ 

ការរុករក

© 2013-2024 All Rights Reserved by khmerprosperityloan.com