កម្ចីរហូតដល់ 5 លានដុល្លារ

ចំនួនប្រាក់កម្ចីដ៏ទូលំទូលាយ

មិនចាំបាច់មានអ្នកធានាទេ។

តម្រូវការឯកសារសាមញ្ញៗ

ការអនុម័តរហ័ស

ការអនុម័តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការស្នើរសុំកម្ចី

ប្រាក់កម្ចីរហ័ស ​​សុវត្ថិភាព និងដែលមិនមានបញ្ហាដែលផ្តល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 7 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

ត្រូវការលុយបន្ទាន់មែនទេ? កុំបារម្ភអំពីប្រវត្តិឥណទានរបស់លោកអ្នក ពួកយើងផ្តោតលើអនាគតរបស់លោកអ្នក។ សាកល្បងជម្រើសប្រាក់កម្ចីរបស់យើង និងធានាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

1.  វាអាស្រ័យទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពសមស្រប និងតម្លៃសមរម្យ។

2.  ពួកយើងទាមទារឯកសារតិចតួចបំផុតសម្រាប់ប្រភេទកម្ចីផ្សេងៗ ហើយលោកអ្នកមិនត្រូវការមានអ្នកធានាទេ។

សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក ជាអាទិភាពរបស់ពួកយើង។

យើងតែងតែផ្តល់អាទិភាពដល់សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក។ យើងសូមធានាថាទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានការពារជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបការពារ 128 ប៊ីត។ ដើម្បីស្វែង​យល់​បន្ថែម។

សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

 កម្ចីអាជីវកម្មគឺជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ដល់សហគ្រាសសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗ រួមទាំងការពង្រីក ការទិញឧបករណ៍ និងដើមទុនធ្វើការ។"

អង្គភាពអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មិនថាជាអាជីវកម្មចាប់ផ្តើម អាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬសហគ្រាសធំ ក៏អាចអនុវត្តស្នើរសុំបានដោយពួកយើងផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិទទួលបានមួយចំនួនតែប៉ុណ្តោះ។

អាជីវកម្មលោកអ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការសមហេតុផល រក្សាកំណត់ត្រាឥណទានល្អ និងបង្ហាញពីសមត្ថភាពសងបំណុល។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ក៏អាចមានការប្រែប្រួល។

ចំនួនប្រាក់កម្ចីប្រែប្រួលទៅតាមតម្រូវការ និងភាពសមស្របទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក អាចគិតចាប់ពីពីរបីពាន់ទៅដល់រាប់រយលានរៀល។

ដំណើរការអនុម័តជាធម្មតាចំណាយពេល 7-14 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ វាអាស្រ័យលើភាពពេញលេញនៃឯកសារ និងប្រភេទប្រាក់កម្ចី។

លោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងទៀតទេ?

លោកអ្នកអាចធ្វើការសាកសួរយើងបាន។

ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។

ជាមួយនឹងទីផ្សារជាង 10 ឆ្នាំ យើងនាំមកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ 

ការរុករក

© 2013-2024 All Rights Reserved by khmerprosperityloan.com