មានរហូតដល់ 2 លានដុល្លារ

បរិមាណប្រាក់កម្ចីមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

ដំណើរការពាក្យស្នើរសុំមានភាពសាមញ្ញ

តម្រូវការឯកសារសាមញ្ញៗ

ការអនុម័តរហ័ស

ការអនុម័តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការស្នើរសុំកម្ចី

ប្រាក់កម្ចីរហ័ស ​​សុវត្ថិភាព និងដែលមិនមានបញ្ហាដែលផ្តល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 7 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

ត្រូវការលុយបន្ទាន់មែនទេ? កុំបារម្ភអំពីប្រវត្តិឥណទានរបស់លោកអ្នក ពួកយើងផ្តោតលើអនាគតរបស់លោកអ្នក។ សាកល្បងជម្រើសប្រាក់កម្ចីរបស់យើង និងធានាអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

1.  វាអាស្រ័យទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពសមស្រប និងតម្លៃសមរម្យ។

2.  ពួកយើងទាមទារឯកសារតិចតួចបំផុតសម្រាប់ប្រភេទកម្ចីផ្សេងៗ ហើយលោកអ្នកមិនត្រូវការមានអ្នកធានាទេ។

សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក ជាអាទិភាពរបស់ពួកយើង។

យើងតែងតែផ្តល់អាទិភាពដល់សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នក។ យើងសូមធានាថាទិន្នន័យរបស់លោកអ្នកត្រូវបានការពារជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបការពារ 128 ប៊ីត។ ដើម្បីស្វែង​យល់​បន្ថែម។

សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

 កម្ចីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម គឺជាដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រដល់តម្រូវការប្រតិបត្តិការ ការពង្រីក ឬដើមទុនរបស់សហគ្រិន។

សហគ្រាសធុនតូច ឬមធ្យមដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់យើង អាចមានសិទ្ធិទទួលបាន។

អត្រាកម្ចីសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់យើងមានការប្រកួតប្រជែង និងសម្របតាមតម្រូវការពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម។ អត្រាលោកអ្នកធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងរបស់យើង ដើម្បីដឹងពីអត្រាជាក់លាក់បាន។

រយៈពេលកម្ចីអាចប្រែប្រួលពីច្រើនខែទៅច្រើនឆ្នាំ អាស្រ័យលើប្រភេទកម្ចី និងកិច្ចព្រមព្រៀង។

ជាធម្មតាឯកសារដែលត្រូវការរួមមានការចុះឈ្មោះអាជីវកម្ម របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ វិញ្ញាបនបត្រអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធ និងអត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។ តម្រូវការអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាដោយផ្អែកលើលក្ខណៈជាក់លាក់នៃប្រាក់កម្ចី។

លោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងទៀតទេ?

លោកអ្នកអាចធ្វើការសាកសួរយើងបាន។

ប្រាក់កម្ចីខ្មែររុងរឿង។

ជាមួយនឹងទីផ្សារជាង 10 ឆ្នាំ យើងនាំមកនូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ។ 

ការរុករក

© 2013-2024 All Rights Reserved by khmerprosperityloan.com